Project: PlatformEconomie

Communicatie Platformeconomie

Doel: aandacht informatie en discussiebijeenkomst

Strategie: herhaaldelijke boodschappen (wekelijks)

Story board:

Korte informatie Platformeconomie
Arbeidscontracten die via internet tot stand komen
Arbeidsmarkt is volkomen transparant
Vraag en prijs en eisen bekend
Aanbod en prijs en kwaliteiten bekend
Geldende prijzen en akkoorden bekend
Belang standpunt FNV
Minimaal werken volgens CAO eisen (evt. WML)
Liefst doorlopende (vaste) contracten met AO- en pensioenvoorziening
Banen inclusief LLL voorziening
Belang gemeentelijke overheid (overheid bepaalt functioneren markt door regelgeving en handhaving)
Inzicht in vraag en aanbod op de arbeidsmarkt
Inzicht in kwaliteit vraag en aanbod
Inzicht in mogelijkheden tot aanpassing (upgrading) aanbod
Inzicht in vervulling goed werkgeverschap
Belang goede beheerder (transparante markt met duidelijk vraag en aanbod)
Transparant aanbod van en vraag naar arbeid
Grote omvang vraag en aanbod
Mogelijkheid aanvullende administratieve- en verzekeringsdiensten af te zetten
Mogelijkheid normstellen en dominante aanbieder te worden
Goede relaties alle betrokken partijen
Ondernemers, werkers, belastingen, sociale verzekeringen, overheden (landelijk, lokaal en regionaal), organisaties van werkgevers en werknemers (eventueel naar sectoren)

Eisen aan beheerder (administratie, afdrachten belastingen en sociale fondsen)
Eisen aan administratie, snel, correct, onmiddellijk
Bewaken arbeidsvoorwaarden, beloning, verzekering, duur, etc.

Voorkomen discriminatie
Op etniciteit, cultuur, leeftijd, nationaliteit, geslacht, beperking

Wensen aan vakbond voor WN belangen (sociale zekerheid en pensioen)
Rechtvaardig loon
Volgens CAO
Met pensioen
Met arbeidsongeschiktheidsverzekering
Voor langere tijd en liefst vast
Payrolling volgens goed werkgeverschap
Beter hoeft niet duurder te zijn als het regelmatig is.

(tekst Johan)(layout aanpassen)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties op dit document.

Reacties plaatsen zijn uitgeschakeld voor dit document.