Project: PlatformEconomie

Communicatie Platformeconomie

Doel: aandacht informatie en discussiebijeenkomst

Strategie: herhaaldelijke boodschappen (wekelijks)

Story board:

 • Korte informatie Platformeconomie
 • Arbeidscontracten die via internet tot stand komen
  • Arbeidsmarkt is volkomen transparant
   Vraag en prijs en eisen bekend
   Aanbod en prijs en kwaliteiten bekend
   Geldende prijzen en akkoorden bekend
  • Belang standpunt FNV
   – Minimaal werken volgens CAO eisen (evt. WML)
   – Liefst doorlopende (vaste) contracten met AO- en pensioenvoorziening
   – Banen inclusief LLL voorziening
  • Belang gemeentelijke overheid (overheid bepaalt functioneren markt door regelgeving en handhaving)
   – Inzicht in vraag en aanbod op de arbeidsmarkt
   – Inzicht in kwaliteit vraag en aanbod
   – Inzicht in mogelijkheden tot aanpassing (upgrading) aanbod
   – Inzicht in vervulling goed werkgeverschap
  • Belang goede beheerder (transparante markt met duidelijk vraag en aanbod)
   – Transparant aanbod van en vraag naar arbeid
   – Grote omvang vraag en aanbod
   – Mogelijkheid aanvullende administratieve- en verzekeringsdiensten af te zetten
   – Mogelijkheid normstellen en dominante aanbieder te worden
   – Goede relaties alle betrokken partijen
   Ondernemers, werkers, belastingen, sociale verzekeringen, overheden (landelijk, lokaal en regionaal), organisaties van werkgevers en werknemers (eventueel naar sectoren)
  • Eisen aan beheerder (administratie, afdrachten belastingen en sociale fondsen)
   – Eisen aan administratie, snel, correct, onmiddellijk
   – Bewaken arbeidsvoorwaarden, beloning, verzekering, duur, etc.
   – Voorkomen discriminatie
   Op etniciteit, cultuur, leeftijd, nationaliteit, geslacht, beperking
  • Wensen aan vakbond voor WN belangen (sociale zekerheid en pensioen)
   – Rechtvaardig loon
   Volgens CAO
   Met pensioen
   Met arbeidsongeschiktheidsverzekering
   Voor langere tijd en liefst vast
   Payrolling volgens goed werkgeverschap
   – Beter hoeft niet duurder te zijn als het regelmatig is.

(tekst @johanhoreman)(layout aanpassen)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties op dit document.

Reacties plaatsen zijn uitgeschakeld voor dit document.